Налични помощни технически средства в склада на ЦУ на ССБ към 06.02.2023 г.

В склада на ЦУ на ССБ са пристигнали следните помощно-технически средства:
1)
Апарат за кръвно налягане с маншон над лакът- 37.80 лв.
2)
Апарат за кръвно налягане- за китка- 30.40 лв.
3)
Опорни бастуни- 8.40 лв
4)
Сгъваеми бастуни 120 см - 9.20 лв.
ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕНА ОТСТЪПКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ССБ.