Обръщение на председателят Маньо Алексиев към членовете на РО София във връзка с почивните смени за ПС "Релакс" с. Шипково

Уважаеми членове,
За съжаление във връзка с почивката в ПС „Релакс“ в с. Шипково, ви информирам за наложилата се промяна на условията, които обявихме пред вас за предварително
записване за предоставените на РО София смени за почивка, а именно от 26 юли до 1 август 23 г.вкл. и от 2 август до 8 август 23 г. вкл. Записванията за
тези две смени следваше, с благословията на председателя на слепите Васил Долапчиев, да се извършва в РО София на познатият ви адрес и оповестен телефонен
номер. В разговор със същия, решихме да преустановим досегашната практика да делим хората по различни признаци- възраст, интереси и приятелски кръгове,
наричани още незнайно от кого „шумна компания“. След разговора си с г-н Долапчиев, с радост уведомих УС и териториалните председатели, че за в бъдеще няма
да делим хората като им дадем възможност при наличието на свободни места да се записват за съответната смяна по тяхно предпочитание. Винаги ми е било крайно
неудобно и не съм намирал адекватни аргументи в обясненията си към хората, които предпочитат сами за себе си да определят в коя от двете смени им е удобно
да се запишат. Днес отново ми се наложи да отказвам на членовете ни правото им на избор за една от смените. До 11.00 ч. се бяха записали над двадесет човека
и за двете смени, докато не дойде обаждане от управителя на станцията Велизар Хинков, че има нареждане от г-н Долапчиев отново смяната от 26.07.23 г. до
01.08.23 г. да се предостави единствено и само на разпореждане за хората на д-р Иван Янев. Списъкът щял да изготвя или вече е изготвил Николай Желязков
като управителят на станцията могъл да ми предостави списъка на записалите се САМО за сведение.
Известно ви е, че подобна практика за такова умишлено противоборство чрез разделяне на хората в другите съюзни районни организации не съществува. Не мога
на този етап да  променя случващото се и въпреки всичко РО София ще продължи да съдейства на своите членове и да осигури възможността на желаещите да почиват
в с.Шипково, макар и в една смяна.
Обещавам пред всички вас, да осигуря възможност за почивка и в други несъюзни бази,при същите и по-добри условия, като ще се запази възможността да получите
разходо-оправдателни документи за осребряване на разходите от съответната Дирекция социално подпомагане.                                                    
Маньо Алексиев-председател на РО София