Трето заседание на РУС за 2023 година

На 03.07.2023 г. от 13:30 ч. в сградата на ул. “Цар Симеон“ №110 ще се проведе заседание на РУС при следния дневен ред:
1. Запознаване с резултата от гласуването на Протокол №05 / 21.06.23 г.
2. Обсъждане и приемане на отчет за второто тримесечие на 2023 година- финансов и организационен.
3. Запознаване с одобрения от УС на ССБ бюджет на РО София за 2023 г.
4. Обсъждане и гласуване на разходи за закупуване на нова централа за СОТ, транспортни разходи до Велинград, средства необходими за ремонта в сградата
на ул.“Цар Симеон“ 110, клуба в жк.“Люлин“, бл.328 А и оборудване на работни места.
5. Информация за проведеното НОСП в гр. Обзор от 13-15 юни тази година.
6. Разни- обсъждане на получено писмо от фондация „Асен Алтънов“.
Заседанието ще се излъчва онлайн през платформата Zoom. Ако не можете да отворите директно линка, копирайте го в адресното поле на вашия браузър и натиснете ентър, за да го активирате:


https://us02web.zoom.us/j/84929639532