Информация за дните, в които ще се изплащат новогодишните помощи от НПК на слепите в България

НПК на слепите в България уведомява всички член-кооператори от гр София, че Новогодишните помощи ще се изплащат както следва:

 

На дати 28 Ноември в клуба на бл. А в ПП”Успех от 09:00 до 16:00 часа

 

и на 29 Ноември в клуба на РО София, на „Цар Симеон” № 110 от 9:00 до 16:00 ч.

 

В управлението на кооперацията:

 

От 30.11 до 14.12. 2023 г.

 

от 09:00 до 15:00 ч. на бул. „Вардар № 71

 

От ръководството