Покана от Музикален театър към децата на родителите на РО София

Получихме предложение от Музикален театър, което може да е интересно за децата на родителите, членуващи в РО София. Представлението е „Цар Килимар“ и ще има премиера на 2 март, събота от 11:00 часа. Посещението ще бъде безплатно както за децата, така и за родителите.

 

Молим тези от вас, които искат да заведат децата си, да се свържат с Жени Клинчева до вторник, 27 февруари включително на тел.:

 

02/80 33 545

 

(Ако изпитвате затруднения да откриете театъра, информирайте Жени, за да можем да направим организация за посрещане и придружаване.)