Ползвате ли Facebook?

Спортни клубове

Спортни клубове на територията на районна организация на съюза на слепите – София:

 

Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“
1309 София
Ул. „Нишка“ 172
Телефон 
(+359 2) 812 70 18
Мобилен телефон 
(+359) 886 100 462
Факс 
(+359 2) 812 70 49
fshzubg@gmail.com

 

Спортен клуб „Успех София”

Адрес:

София 1360, бул. „Европа“ № 138
Тел: 0887 144 469
E-mail: sk.uspeh.sofia@gmail.com
Web: https://skuspehsofia.wordpress.com/

 

Спортен клуб за интеграция „Пираните”

1202 София
ул. „Цар Симеон” № 110
Тел: 02/ 80 33 548                                                                                                             E-mail: skipiranite@abv.bg

Web: http://piranite.bg

 

Спортен клуб за интеграция „Витоша”

1734 София
ж.к. "Студентски град" бл.52, вх.А
Тел: 0888 319 288
E-mail: vitoshabg@gmail.com 
             goalball@mail.bg
Web: http://www.vitoshabg.com/

 

Училищен спортен клуб „Болид”

Адрес: гр. София, ул. Ломско шосе 117

E-mail: vidolovdavis@mail.bg

 

Спортен клуб за интеграция "Кракра" – Перник

2300 гр. Перник
ул. "Радомир" №1 вх. "В", ет. 2, ст. 2
Тел: 076/ 60 25 49
        0896 08 35 28
E-mail: rumen.trendafilov@gmail.com                                                                            Web: http://skikrakra.wordpress.com/