В ЦСРИ София удариха първия звънец

На 4 септември 2012 г. в градинката зад клуба на ул. Цар Симеон 110 официално бе открита новата учебна година на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.

Директорът на ЦСРИ София Йордан Младенов сподели, че една от целите на срещата е клиентите да се запознаят помежду си и, в случай че открият общи интереси, да продължат да общуват в рамките на Центъра и извън него. Г-н Младенов добави, че клиентите, които са завършили определен тип обучение, могат да се възползват от останалите услуги на Центъра, както и да търсят помощ, когато такава им е необходима.  Като пример бе посочено оказаното съдействие на Стоян Господинов за придружаването му на интервю за работа.

Изказване направи и председателя на районната организация Асен Алтънов. Той съобщи новината, че съвсем скоро ще започне да функционира Центърът за незрящи в Перник с капацитет 20 места.

Поздравления  към присъстващите отправи и Божанка Латева от столичната Дирекция за социално подпомагане.

Емилия Димитрова, клиент на Центъра, изрази загриженост за децата със зрителни увреждания и тяхното обучение. Георги Минчев, преподавател по ориентиране и мобилност в училището за деца с нарушено зрение, препоръча да се помисли за провеждане на курсове в удобно за работещите клиенти време.

Освен служителите на ЦСРИ  София, чието собственоръчно дело бяха голяма част от лакомствата, консумирани по време на мероприятието, за неговото перфектно провеждане имат дял фирма „Булмар” и районната организация на ССБ.