Ползвате ли Facebook?

Анкетна карта за тестване на бял бастун

Настоящата анкетна карта е изработена през 2012 г., във връзка с тестването на най-новия бастун, български патент, изработен от инж. Андрей Василев. В основата си тя е дело на един от първите тестери – Ивайло Маринов. Картата може да послужи за бъдещи тестове на произведени у нас или закупувани от чужбина бели бастуни.