Една успешна алтернатива на белия бастун?

Маркетинговите стратегии не подминават и средите на незрящите. Модерните технологии се рекламират като успешна алтернатива на белите бастуни. В настоящия клип  са представени сензори за незрящи, които се слагат на ръцете, а размахвайки ги човек получава информация за заобикалящата го среда. Устройствата са представени като изключително удобни за употреба и способни да засекат движенията на минувачите по улицата, бордюрите, даже и кошчетата за боклук. Разбира се,ние не се опитваме да ги рекламираме, а само да представим една евентуална възможност за тяхната употреба. Изглежда, с цел се да направят клипчето атрактивно, компанията разработила технологията представя накрая на видеото, как мъжът използващ детекторите успява да достигне до предварително уговорена среща в ресторант със своята любима.

 

Линк към видеото:

https://www.youtube.com/watch?v=bAqzkyZPPhs

 

 

Описанието направи Добрин Добрев